• ERTMS / ETCS

  • European Rail Traffic Management System (ERTMS), of meer specifiek het European Train Control System (ETCS) vormen het hard van de digitalisering van de spoorwereld. De ETCS treinbeveiliging gaat in Europa de klasse B-systemen, zoals ATB in Nederland en PZB in Duitsland op termijn vervangen.

    De medewerkers van LUCROS zijn al sinds 2007 actief met het inbouwen van ETCS in materieel en brengen een schat aan ervaring mee over de verschillende baselines van ETCS. De interfacing tussen de standaard On Board Units (EVC, TIU, etc.) en het materieel zijn cruciaal om te komen tot een veilige, maar ook bedrijfszekere integratie.

    Ook aan het nationale programma ERTMS hebben wij ons steentje bijgedragen met het onderzoeken van de mogelijkheden voor technisch ondersteund rangeren onder ETCS Level 2. Daar kwam de combinatie van operationele en technische kennis over zowel het materieel als de treinbeveiliging goed van pas.

    Staat uw bedrijf voor een integratieklus van ERTMS en wilt u niet alles zonder meer over laten aan de fabrikant of het programma ERTMS? Op zoek naar een partij die een integratieontwerp kan maken, of een consortium kan beoordelen op de prestaties, zodat u straks niet zit met de gevolgen van een matig betrouwbaar ontwerp? Bel eens met LUCROS!