• Verbeteren betrouwbaarheid ATB

  • Vervoerders die rijden in Nederland of met materieel dat geschikt is voor het rijden op met ATB (zowel eerste als nieuwe generatie) baanvakken, kennen de problemen met de betrouwbaarheid van ATB installaties. Ondanks de verplichte controlemetingen ontstaan toch regelmatig problemen door defecte Multi-Tacho-Decoders (MTD), asgevers, opneemspoelen of cabinedisplays. Soms lijkt een reset te helpen en soms moeten dure en slecht verkrijgbare componenten vervangen worden.

    Wij waren betrokken bij de eerste inbouw van ATBL-NL en hebben sindsdien voor vele honderden locomotieven en treinstellen de integratie van ATB ontworpen. De ervaring die we daarmee hebben opgedaan, maakt dat we veel inzicht hebben verkregen in de sterke en zwakkere punten van deze installatie.

    Afhankelijk van uw situatie kunnen we bestaande problemen analyseren en oplossen of verbeteren. Veel voorkomende problemen, zoals geelvallers, foutcodes gerelateerd aan IO, periferie of antennes, spontane defecten en snelremmingen, worden soms veroorzaakt of verergerd door instabiele voedingen, thermische problemen of minder betrouwbare interfaces met bijvoorbeeld de remkraan. Ook aan de kalibratie van de opneemspoelen en de constructie van de ophanging van de spoelen valt vaak veel te verbeteren.

    Wij hebben een pakket van standaard maatregelen en specifieke verbeteringen die de betrouwbaarheid van uw locomotief of treinstel vergroten en de kosten voor herstellingen verlagen. Hiermee dalen de kosten voor ATB onderhoud drastisch, maar ook de slijtage die volgt door spontane snelremmingen.

    Overigens zijn deze maatregelen ook soms universeel toe te passen waardoor ook andere systemen dan ATB hier voordeel van hebben.