• Metingen

  • Meten is weten. Door het vergaren van kennis van wat er echt op uw materieel gebeurt, kunt u maatregelen nemen die de betrouwbaarheid, veiligheid of gebruiksgemak verhogen.

    Wij kunnen metingen uitvoeren aan uw materieel of systemen om problemen te analyseren, of voor configuratie van de systemen. De metingen kunnen zich richten op elektrische grootheden, maar ook op geluid. Denk daarbij aan het opsporen van te harde of juist te zachte signaleringen of juist bepalen van specificaties voor nieuwe systemen die akoestische signaleringen vereisen.

    Aangezien LUCROS niet ISO 17025 geaccrediteerd is, schakelen wij andere partijen in als geaccrediteerde metingen noodzakelijk zijn. Voor veel metingen is accreditatie echter niet nodig. In die gevallen kan LUCROS snel en adequaat inspringen op de behoefte door het uitvoeren van handmatige of geautomatiseerde metingen.

    Omdat meten vaak specialistisch werk is, maken wij voor metingen die buiten onze expertise liggen gebruik van partijen die de metingen onder onze verantwoordelijkheid uitvoeren. Door een goede samenwerking wordt het best mogelijke resultaat tegen acceptabele kosten behaald.