• Personele inhuur

  • Naast het leveren van complete ontwerpen en afgeronde producten, kan LUCROS ook personeel leveren voor deelname in uw eigen team en onder uw eigen verantwoordelijkheid. Mensen met ruime kennis en ervaring die terug kunnen vallen op alle middelen en methoden die LUCROS ter beschikking heeft kunnen een cruciale technische rol spelen in uw team. Denk daarbij aan rollen als maintenance engineer, senior design engineer en project engineer. Ook als technisch projectleider of technische support voor uw inkoop- en verkoopafdeling komen onze mensen tot hun recht.

  • Wij kunnen voor u ontwerpen maken en valideren, al dan niet volledig zelfstandig, of binnen uw eigen ontwerpteam. Daarbij kunnen we de lead nemen en uw team aansturen, of onder de leiding van anderen onze expertise inzetten. Deze expertise bestaat uit ontwerpen van elektrische en elektronische systemen en systeemintegraties en de overgang naar mechanische ontwerpen. Verder zijn wij in staat om analyses van betrouwbaarheid en veiligheid te maken en houden we een visie op onderhoudbaarheid en produceerbaarheid.

    De noodzaak van goede veiligheidsanalyses (met methodes als bow-tie, FMEA/FMECA, FTA/Faalboomanalyse) bleek onlangs maar weer eens in het nadere onderzoek dat de Inspectie Leefomgeving en Transport deed naar de Stint in september 2018.